Ubezpieczenie podróżne

Planujesz wyjazd za granicę?

Chcesz spędzić niezapomniane wakacje? Pomyśl o zabezpieczeniu się na wypadek takich nieprzyjemnych okoliczności jak
np. utrata bagażu, nieszczęśliwy wypadek czy ból zęba.

Nasz program zapewnia zorganizowanie profesjonalnej pomocy oraz pokrycie wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, który zdarzył się za granicą.

Zalety ubezpieczenia:

 • wybierasz jeden z 3 dostępnych wariantów dopasowany do własnych potrzeb
 • zyskujesz szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia nawet do 50 000 euro
 • możesz rozszerzyć standardowy zakres ubezpieczenia o dodatkowe ryzyko uprawiania sportów niebezpiecznych:
  np. narciarstwo, nurkowanie, snowboard czy jazda konna
 • kupujesz ubezpieczenie w prosty sposób w ciągu zaledwie 5 minut
 • dokonujesz bezpiecznej płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy 24

 

Oferujemy 3 warianty ubezpieczenia:

 • Wariant I - SU 35.000 EUR (Europa)
 • Wariant II - SU 45.000 EUR (Europa)
 • Wariant III - SU 50.000 EUR (Cały Świat)

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

 • koszty leczenia powstałe w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • koszty leczenia następstw chorób przewlekłych
 • koszty ratownictwa oraz transportu lub powrotu ubezpieczonej osoby do kraju w wyniku nagłego jej zachorowania,
  a także choroby przewlekłej lub nieszczęśliwego wypadku
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków – w tym śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w trakcie podróży
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance
 • koszty organizacji podróży i pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
 • utrata lub uszkodzenie bagażu podróżnego oraz przedmiotów wartościowych
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu – dostępne tylko w III wariancie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zaloguj się lub sprawdź jak uzyskać dostęp!