Ubezpieczenie podróżne

Planujesz wyjazd za granicę?

Chcesz spędzić niezapomniane wakacje?
Pomyśl o zabezpieczeniu się na wypadek takich nieprzyjemnych okoliczności jak np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, ból zęba, utrata bagażu.

Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Zapewnisz sobie bezpieczne i beztroskie wakacje z polisą. Najważniejszy powód posiadania ubezpieczenia jest jeden: polisa turystyczna zapewni bezpieczne, spokojne i beztroskie wakacje, a w razie sytuacji kryzysowych – otrzymasz niezbędną pomoc. 

Nasz program zapewnia zorganizowanie profesjonalnej pomocy oraz pokrycie wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, który zdarzył się za granicą.

Zalety ubezpieczenia:

 • Wybierasz jeden z 3 dostępnych wariantów dopasowany do własnych potrzeb
 • Zyskujesz szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia nawet do 800 000 PLN
 • Możesz rozszerzyć standardowy zakres ubezpieczenia o dodatkowe ryzyko
  uprawiania sportów ryzykownych:
  np. narciarstwo, nurkowanie, snowboard czy jazda konna
 • Za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres o bierny udział w aktach terroryzmu
  dla kategorii MSZ 1,2
 • Kupujesz ubezpieczenie w prosty sposób w ciągu zaledwie 5 minut
 • Dokonujesz bezpiecznej płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24
   

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

 • Koszty leczenia powstałe w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w tym również klauzula kwarantanny
 • Koszty leczenia chorób przewlekłych w tym następstwa zawału serca
 • Koszty ratownictwa oraz transportu lub powrotu ubezpieczonej osoby do kraju w wyniku nagłego jej zachorowania, a także choroby przewlekłej lub nieszczęśliwego wypadku
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – w tym śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w trakcie podróży
 • Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance
 • Koszty organizacji podróży i pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
 • Utrata lub uszkodzenie bagażu podróżnego oraz przedmiotów wartościowych
 • Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu

 

Oferujemy 3 warianty ubezpieczenia:

 • Wariant I - suma ubezpieczenia 250.000 PLN (Cały świat z wyłączeniem Iranu, USA, Kanady, Chin i Japonii oraz Ukrainy*)
 • Wariant II - suma ubezpieczenia 500.000 PLN (Cały świat z wyłączeniem Iranu, USA, Kanady, Chin i Japonii oraz Ukrainy*)
 • Wariant III - suma ubezpieczenia 800.000 PLN (Cały świat z wyłączeniem Iranu oraz Ukrainy*)


Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia?

Zakres terytorialny ochrony osoby ubezpieczonej jest uzależniony od wyboru wariantu i obejmuje następujące kraje:

 • Cały świat z wyłączeniem Iranu, USA, Kanady, Chin i Japonii oraz Ukrainy *
 • Cały świat z wyłączeniem Iranu oraz Ukrainy (tylko w III wariancie)*

  * Klauzula zakresu terytorialnego
  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że
  ochrona ubezpieczeniowa, niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego, nie będzie świadczona w Iranie,
  obwodach: Kijowskim, Ługańskim, Donieckim, Charkowskim oraz Autonomicznej Republice Krymu, Abchazji i
  Południowej Osetii oraz państwach lub obszarach, objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny
  (w tym Rosji, Białorusi i Ukrainie).
   
  Koszty Leczenia to ubezpieczenie kosztów poniesionych na:
 • Badania lekarskie
 • Zabiegi ambulatoryjne i operacyjne
 • Pobyt w szpitalu
 • Leczenie stomatologiczne
 • Zakup lekarstw oraz środków opatrunkowych

Koszty ratownictwa i transportu obejmują:

 • Koszty poniesione na przeprowadzenie akcji ratowniczej lub poszukiwawczej
 • Koszty związane z przetransportowaniem poszkodowanej osoby ubezpieczonej do szpitala, a w szczególnych sytuacjach – do kraju

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawierane jest do wysokości sumy ubezpieczenia zależnej od wybranego wariantu:

 • Wariant I - suma ubezpieczenia 100.000 PLN
 • Wariant II - suma ubezpieczenia 350.000 PLN
 • Wariant III - suma ubezpieczenia 500.000 PLN

Ubezpieczenie NNW zawierane jest do wysokości sumy ubezpieczenia zależnej od wybranego wariantu:

 • Wariant I - suma ubezpieczenia 20.000 PLN
 • Wariant II - suma ubezpieczenia 20.000 PLN
 • Wariant III - suma ubezpieczenia 50.000 PLN

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zaloguj się lub sprawdź jak uzyskać dostęp!