Bezpieczeństwo danych

1. Kilka słów o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo informacji i stosowana polityka bezpieczeństwa na portalu www.marketpolisa.pl oznacza, że wszystkie użyte mechanizmy zapewniają poufność informacji, gotowość wglądu do danych zawartych na portalu w każdym czasie na żądanie Użytkownika, brak możliwości zmian danych niepotwierdzonych przez Użytkownika, a także rozliczalności podejmowanych działań.

2. Bezpieczeństwo przesyłanych informacji


Przesyłanie informacji między komputerem użytkownika i serwerem platformy www.marketpolisa.pl jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Stosowany certyfikat SSL daje gwarancję Użytkownikom serwisu:

  • bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych
  • wiarygodności tożsamości portalu
  • zapewnienia o najwyżej jakości świadczonych usług
  • Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Market Polisa Sp. z o.o. z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

3. Udostępnianie informacji

Market Polisa Sp. z o.o. udostępnia informacje wprowadzane na portalu www.marketpolisa.pl innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu zakupu i prawidłowej obsługi ubezpieczenia oraz wykonania umowy ubezpieczenia.
Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawy poprzez zgłoszenie takiej informacji operatorowi serwisu:

  • pod numerem infolinii 801 011 669
  • pisemnie: Market Polisa Sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń